SLUŽBY SÍDLA

/SLUŽBY SÍDLA
SLUŽBY SÍDLA 2019-12-16T11:42:29+01:00

Naše hlavné služby poskytovanie sídla a virtuálnej kancelárie:

 • Udelenie súhlasu s umiestnením sídla
 • Aktuálny výpis z katastru nehnuteľností
 • Označenie sídla spoločnosti v budove, v súlade so živnostenským zákonom
 • Príjem poštových a kuriérnych zásielok a ich úschova alebo dosielka ( do 100 ks za mesiac, dosielka za úhradu)
 • Informácie na sms alebo email o došlých zásielkach

Doposlanie doručených poštových a kuriérnych zásielok poskytujeme v spolupráci s partnermi v rámci Slovenskej pošty a do zahraničia:

 • Slovenská pošta
 • DHL
 • UPS

Príprava a podanie návrhu na zápis sídla spoločnosti do obchodného registra

Radi pre Vás zaistíme prípravu a podanie na zápis zmeny sídla spoločnosti v obchodnom registri. Na základe plnej moci Vás zastúpime pri prevedení všetkých zmien.

Ďalšie nami poskytované služby:

 • Kontrola datovej schránky
 • Právne a účtovnícke služby
 • Daňové poradenstvo a audit
 • Vydanie preukazu zmocniteľa ČP
 • Založenie spoločnosti na Slovensku
 • Založenie spoločnosti v zahraničí

Spolu s prenájmom sídla spoločnosti je možné využívať rozličné služby, ktoré zahrňujú rozmanitú administratívnu činnosť. Tou sa rozumie prijímanie a odosielanie korešpondencie, zriadenie osobného telefónneho čísla, na ktoré klienti volajú práve do virtuálnej kancelárie, prípadne jeho presmerovanie na vybrané telefónne číslo.

S našimi klientmi komunikujeme tiež prostredníctvom e-mailu, SMS alebo telefónu a sme schopní zaistit internetovú prezentáciu v podobe www stránok. Táto prezentácia môže dodať spoločnosti profesionálnu tvár a objaviť novú klientelu.

Služby, ktoré súvisia s poskytovaním sídla spoločnosti, uľahčujú firmám rôzneho druhu ich činnosť a značne prispievajú k ich dobrej image na trhu. Vďaka službám, ktoré dostávajú spolu s prenájmom sídla spoločnosti, nemusia platiť vlastných administratívnych pracovníkov, čo sa kladne premietne vo finančnom rozpočte. Využívanie vyššie zmienených služieb je pre spoločnosti výhodné a pohodlné.