OBJEDNÁVKA SÍDLA PRE SPOLOČNOSTI

/OBJEDNÁVKA SÍDLA PRE SPOLOČNOSTI
OBJEDNÁVKA SÍDLA PRE SPOLOČNOSTI 2019-12-16T11:46:07+01:00

Postup objednania

Postup objednania sídla pre firmy, virtuálnej kancelárie alebo poskytnutie poštovej adresy je jednoduchý. Kontaktujte nás pre viac informácií na bezplatnej infolinke 800 701 301 alebo vyplňte následujúci formulár.

Doklady potrebné pre uzatvorenie objednávky:

Pre služby Poskytnutie sídla firmy

  • zakladateľská listina spoločnosti alebo aktuálny výpis spoločnosti z obchodného registra
  • jeden doklad totožnosti štatutárneho orgánu spoločnosti, spoločníka/akcionára spoločnosti alebo zástupcu, ktorý spoločnosť zastupuje na základe plnej moci

Pre službu Poskytnutia poštovej adresy

  • jeden doklad totožnosti objednávateľa, ktorý uzatvára objednávku

Úhrada prvej platby za služby

  • v hotovosti pri uzatvorení objednávky
  • vopred na základe zálohovej faktúry