Sídlo pre spoločnosti v Prahe, poskytnutie sídla spoločnosti Praha

 

Sídlo pre spoločnosti v Prahe s 5ti hviezdičkovým štandardom virtuálnej kancelárie

Máme otevřeno
7 DNÍ V TÝDNU

ZRIADENIE ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU ZAHRANIČNEJ PRÁVNICKEJ OSOBY

ZRIADENIE ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY V ČESKEJ REPUBLIKE

 


Ponúkame vám zriadenie organizačnej zložky zahraničnej spoločnosti a udelenie súhlasu s umiestnením sídla organizačnej zložky v Českej republike (Prahe).


Našim klientom ponúkame plný servis pri zriadení organizačnej zložky  na území Českej republiky zahrňujúc vybavenie všetkých nutných administratívnych krokov na úradoch, u notára a registrovom súde vrátane poskytnutia adresy sídla. Cena služby na kľúč začína na 18.800 Kč a  zahrňuje notárske a súdne poplatky.


Založenie organizačnej zložky je lacnejšie, rýchlejšie a  následujúce fungovanie efektívnejšie oproti  zakladaniu  dcérskej spoločnosti – novej s.r.o. na území Českej republiky .

 

Čo je organizačná zložka?

Organizačná zložka podniku je zvláštna forma podnikateľskej činnosti v zahraničí (napr. slovenskej, poľskej, cyperskej, anglickej alebo nemeckej spločnosti). Keďže ide len o pobočku spoločnosti zahraničná organizačná zložka nemá vlastnú právnu formu ani procesnú spôsobilosť. Všetky úkony sa robia na základe zahraničnej právnej osobnosti, ale účtovníctvo zahraničnej organizačnej zložky vedie sama pre seba. Organizačnú zložku vedie tzv. vedúci organizačnej zložky. Organizačná zložka zahraničného podniku vzniká zapísaním do obchodného registru.


Nami ponúkané zriadenie organizačnej zložky zahrňuje tieto služby a úkony:

 

Cena založenia organizačnej zložky: 18.800 Kč *

* pozn.: Konečné náklady na zriadenie organizačnej zložky v Českej republike môžu byť rôzne. Cena nezahrňuje poplatky spojené s poskytnutím sídla.
 


Právna forma organizačnej zložky

Právna forma založenia organizačnej zložky je buď spoločnosť s ručením obmedzeným, alebo akciová spoločnosť. Forma organizačnej zložky sa odvíja od právnej formy jej materskej spoločnosti.Poskytnutie sídla organizačnej zložky v Prahe

Sídlo organizačnej zložky zahraničného podniku na území ČR je jedným z nutných predpokladov pre jeho zápis do obchodného registru. Viac informácií o poskytnutí sídla pre spoločnosti (organizačnú zložku) nájdete na našich stránkach.

Mapa stránek | Všeobecné podmínky |
Copyright sidloprespolocnosti.sk © 2010
Ochranné známky nebo registrované ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.
Uvedené ceny sú bez DPH v zákonnej výške ak nie je uvedené inak.CZIN.eu | ostatní partneři >>