Sídlo pre spoločnosti v Prahe, poskytnutie sídla spoločnosti Praha

 

Sídlo pre spoločnosti v Prahe s 5ti hviezdičkovým štandardom virtuálnej kancelárie

Máme otevřeno
7 DNÍ V TÝDNU

POSKYTNUTIE SÍDLA FIRMY - SPOLOČNOSTI

Virtuálna kancelária a sídlo spoločnosti v Prahe ako konkurenčná výhoda

Základom úspechu mnohých firiem je efektivita nákladov a minimalizácia výdavkov spojených s umiestnením sídla na prestížnej adrese v Prahe. Pre mnoho projektov a podnikania je zásadný dôveryhodná image celého podniku. Vplyv na to, ako firma bude na trhu pôsobiť, má jej vystupovanie, už vytvorené projekty, logo firmy av niektorých prípadoch predovšetkým sídlo firmy.

Pri zriaďovaní právnické osoby, teda spoločnosti, musí byť určené jej sídlo. Sídlo firmy je otázkou prestíže, ak klienti vidia, že firma má v obchodnom registri zapísanú adresu, ktorá je dobre umiestnená, ich záujem môže vzrásť o mnoho percent. Lenže nie v každom prípade si firma, napríklad začínajúci, môže dovoliť prenájom lukratívnych priestorov, ktoré by úplne vyhovovali ich potrebám. V takejto situácii je možné využiť našich služieb, kedy ponúkame služby poskytnutie obchodnej adresy na doručovanie písomností a poskytovanie rôznych administratívnych služieb až po poskytnutí sídla pre firmy.

Medzi ďalšie subjekty, ktorým sa neoplatí kupovať alebo prenajímať vlastné priestory a zabezpečovať vlastnú administratívu, patria spoločnosti, ktoré expandujú do ďalších lokalít.

 

Čo získate prenájmom sídla pre firmu?

Všetko prebieha tak, že si Vaša spoločnosť u nás prenajme adresu, buď za mesačný, trojmesačný alebo ročný poplatok, ktorú môže v obchodnom registri uvádzať ako sídlo spoločnosti. Avšak v skutočnosti kancelárie Vašej spoločnosti môžu ležať v úplne inom meste, na odlišnej adrese. Spolu s poskytovaním lukratívnej adresy, zaisťujeme pre Vašu firmu kancelársku činnosť, ako je napríklad evidencia doručenej pošty, preposielanie korenšpondencie na kontaktnú adresu spoločnosti a tiež označenie spoločnosti na nehnuteľnosti.


Stále sídlo firmy na adrese v Prahe

Služby prenájmu adresy pre umiestnenie sídla firmy využívajú napríklad firmy, ktoré po dlhé roky sídlili v určitých lokalitách a zmena sídla firmy by prinášala zbytočné administratívne ťažkosti. Pre tieto spoločnosti je teda výhodnějšie vybavovať celú administratívu na rovnakých úradoch a inštitúciách, ktoré k danému miestu náležia a na ktoré poli zvyknuté. Medzi ďalšie dôvody môže patriť záujem na dňových odvodoch tam, kde sa sídlo firmy nachádza.

Poskytnutie sídla pre firmy a spoločnosti je aj výhodou pre spoločnosti, ktoré k prevádzke potrebujú väčšie priestory, ktoré v konkrétnom mieste nieje možné nájsť, alebo skôr finančne zvládnuť. Prenájom sídla spoločnosti v centre Prahy je pre ne teda výhodnejšie, než prenájom celej nemovitosti. Medzi ďalších klientov našej spoločnosti patria aj spoločnosti, ktoré z rôznych dôvodov častejšie menia miesto svojho pôsobenia, ale zmena sídla firmy by nebola vhodná z hľadiska dôveryhodnosti a administratývnych úkonov.

 

Úspora nákladov spojená s prenájmom sídla spoločnosti 

Využívanie vyššie spomenutých služieb má neopomenuteľné finančné výhody, ktoré možu značne uľahčiť finančné náročnosti chodu spoločnosti, ale tiež dobré vystupovanie medzi obchodnými partnermi a klientmi. Popri prenájme sídla spoločnosti možete využiť i krátkodobý prenájom kancelárskych priestorov pre obchodné jednania. Možno využiť i služieb cateringu. To može značne uľahčiť čas faktických zamestnancov spoločnosti, ktorí už nemusia obtelefonovávať firmy poskytujúce občerstvenie a zaisťovať predmety, ktoré na obchodných stretnutiach nemožu chýbať. Využívanie administratívnych služieb možno premietnuť do personálneho zloženia spoločnosti a pomocť tak finančnému rozpočtu. Úschova a následné rozposielanie korešpondencie prebieha rýchlo a profesionálne. Našou výhodou je i online správa doručenej pošty, čo tiež vedie k veľkej úspore času.

 

Výhody prenájmu a poskytnutie sídla spoločnosti

Dôvodov, prečo zvoliť náš ponúkaný prenájom sídla firmy je veľa, a vďaka poptávke po týchto službách je na mieste počítať so zvyšovaním komfortnosti služieb a s veľkou profesionalitou na strane poskytovateľov.

Poskytnutie sídla je ideálné pre začiatočné alebo teritoriálne nevhodné umiestnenie spoločnosti.

 

Súčasná právná úprava problematiky sídla spoločnosti podľa obchodného, občianskeho a živnostenského zákona:

S učinnosťou k 20. júlu 2009 parlament Českej republiky prijal zákon č.212/2009Sb., ktorý (mimo iné) novelizoval znenie §19c občianskeho zákonníka týkajúceho sa sídla spoločnosti tak, že nová právná úprava prináša právo pre právnické a i fyzické osoby zvoliť si slobodne svoje sídlo a to i odlišne od miesta, kde je jej skutočná správa.Týmto uzákonením uviedol znenie §19c občianskeho zákonníka do súladu s právom Európských spoločenstiev upravujúcich slobodu umiestňovania spoločností v rámci členských štátov EU

 

Novelizovane znenie § 19c obcianskeho zakonnika v aktualnej podobe:„§ 19c

(1) Pri ustanoveni pravnickej osoby sa urci jeho sidlo. Sidlo pravnickej osoby nesmie byt v byte, pokial to odporuje povahe pravnickej osoby alebo rozsahu jeho cinnosti.
(2) Ak sa pravnicka osoba registruje vo verejnom registry, staci, ak jeho zakladatelsky document menuje nazov obce, ktore je sidlom pravnickej osoby. Pravnicka osoba navrhne zapisanie uplnej adresy sidla do verejneho registra.
(3) Kazdy sa moze dovolat skutocneho sidla pravnickej osoby. Pravnicka osoba sa nemoze odvolat v pripade, ak sa ina osoba dovola adresy podanej vo verejnom registry , i ked v skutocnosti ma sidlo v inom mieste.

 

Užívatelia služby prenájmu adresy sídla spoločnosti sú povinní splniť nasledujúce zákonné podmienky:

  1. Povinnosť viditeľne označiť obchodnou firmou, prípadne názvom alebo menom a priezviskom a identifikačným číslom objekt, v ktorom má miesto podnikania.
  2. Predložiť k nahláseniu živnosti doklad, preukazujúci právny dôvod k používaniu priestorov, v ktorom má právnická osoba na území Českej republiky sídlo. K doloženiu právneho titulu na používanie priestorov stačí písomné prehlásenie vlastníka nehnuteľnosti, ktoré Vám poskytneme.
  3. Zaistiť preberanie písomností zasielaných na adresu sídla spoločnosti. V prípade záujmu zariadime potrebné úkony za Vás ako službu navyše k poskytnutiu sídla.
     

V případě zájmu zařídíme potřebné úkony za Vás jako službu navíc k poskytnutí sídla.

Mapa stránek | Všeobecné podmínky |
Copyright sidloprespolocnosti.sk © 2010
Ochranné známky nebo registrované ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.
Uvedené ceny sú bez DPH v zákonnej výške ak nie je uvedené inak.CZIN.eu | ostatní partneři >>